Na území dnešního Vrbna pod Pradědem, v těsné blízkosti Karlovic, se původně rozprostírala hornická osada Gesenek, která se vyznačovala strategickou polohou na důležité křižovatce obchodních a poštovních cest. Nacházela se v oblasti, kde probíhala ve vysoké míře těžba cenných kovů a kde se následně i vytěžené suroviny zpracovávaly. Sídlo bylo za svou dobu existence několikrát poničeno, když územím táhla nepřátelská vojska. Kvůli významné poloze byla ale vždy osada obnovena a roku 1611 povýšena na svobodné královské město Würbenthal.

 

 

 

Pro rozvoj mikroregionu Vrbenska v krásné a zároveň nevypočitatelné krajině Hrubého Jeseníku založili Bc. Milan Fišr, Mgr. Eva Kyšová a Jiří Novák FIKYNO, z.s. (zapsaný spolek). Místo a datum zápisu: u Krajského soudu v Ostravě dne 18. 3. 2016. Účelem tohoto Spolku je podílet se na rozvoji Euroregionu Praděd a pořádání kulturních akcí, zaměřených především na rockovou muziku, a to i v akustické podobě. Působnost Spolku se orientuje především na Karlovice, Vrbno pod Pradědem a okolí (mikroregion Vrbensko). Spolek bude dosahovat tohoto účelu vyvíjením činnosti v těchto oblastech:

 

  1. pořádání akcí v kulturní oblasti, s většinovým zastoupením v oblasti hudby,
  2. realizace projektů směřujících k navýšení povědomí o současné rockové hudbě a železniční dopravě,
  3. podpora sportovní činnosti v regionu, především dětí a mládeže v kolektivních sportech,
  4. aktivní spolupráce se všemi spolky, svazy a sdruženími v zájmovém euroregionu, zabývající se podobnými činnostmi a zároveň projevující zájem o spolupráci se Spolkem,
  5. zapojení dobrovolníků a podpora dobrovolnictví,
  6. propagace aktivit Spolku u široké veřejnosti,
  7. vydávání a distribuce letáků a dalších materiálů.